Monitoring pozycji

Jeżeli chcesz sprawdzić jak skuteczne są nasze działania, możesz obserwować pozycję swojej witryny w Google. My również monitorujemy pozycję twojej strony, ponieważ dzięki monitoringowi pozycji mamy możliwość natychmiastowej reakcji na niepokojące spadki na stronie. W celu obserwacji pozycji fraz korzystamy z serwisu SEO-STAT. System ten sprawdza pozycje raz dziennie, ale mamy możliwość uruchomienia ponownego sprawdzenia w każdej chwili. Oprócz tego, że stały monitoring pozycji pozwala nam na szybką reakcję w razie jakichkolwiek spadków na stronie, mamy również inne zalety, a mianowicie – w momencie, gdy Google wprowadzi zmiany w algorytmie, które dotkną naszą witrynę, możemy bardzo szybko to wychwycić. Kolejną zaletą jest to, że automatycznie widzimy czy zmiany techniczne, które wprowadzamy na stronie są dla nas korzystne czy jednak nie.

Jak często ?

Monitoring pozycji ma ogromne znaczenie i jest bardzo pomocny, ale tylko w przypadku, gdy robimy to na bieżąco, codziennie, a nie sporadycznie, ponieważ jak już wcześniej wspomnieliśmy – stały monitoring pozwala na szybką reakcję i wprowadzenie zmian niezbędnych do poprawienia błędów w sytuacjach kryzysowych.

monitoring pozycji

Sposoby monitoringu pozycji:

  • ręczny
  • automatyczny

Monitoring ręczny polega na wpisywaniu kolejno słów kluczowych w wyszukiwarce i wyszukiwaniu swojej strony w wynikach. Warto zwrócić tutaj uwagę czy wyniki są wykazywane dla całego kraju czy tylko dla wybranego miasta. Jest to bardzo dobra technika i oczywiście bezpłatna, jednakże musimy mieć bardzo dużo czasu, aby w taki sposób sprawdzać swoją witrynę. Jeżeli do sprawdzenia mamy bardzo dużą ilość słów kluczowych, sprawniej będzie, gdy zastosujemy sposób automatyczny. Wiąże się to z pewnymi kosztami, jednakże istnieje wiele narzędzi do monitoringu pozycji i możemy wybrać takie, które będą dla nas optymalne. Dla przykładu możemy wymienić kilka najbardziej popularnych serwisów:

  • Stat4seo
  • SEMStorm
  • SEO Station
  • Web Pozycja