Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

Kraków, czyli oficjalnie Stołeczne Królewskie Miasto Kraków jest stolicą województwa małopolskiego. Leży w południowej części kraju, niedaleko granicy ze Słowacją. Miasto położone jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej i przepływa przez nie główna rzeka Polski – Wisła. Kraków liczy ponad 750 tysięcy mieszkańców. Liczba ta jednak stale się zwiększa, ze względu na studentów, którzy często[…]